Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach prowadzi zapisy na zajęcia wakacyjne