Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zapisy na warsztaty plastyczne organizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie

Malowanie plasteliną.jpeg