Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice

Ogłoszenie

 

Burmistrz Krzepic informuje, że w dniach od 1 czerwca 2022 roku do 14 czerwca 2022 roku na podstawie zarządzenia nr 0050.538.2022 z dnia 31 maja 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronach internetowych pod adresem www.krzepice.pl (zakładka Urząd Miejski, podstrona Komunikaty i ogłoszenia) oraz www.bip.krzepice.pl  (zakładka Ogłoszenia, podstrona Komunikaty) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pokój 11.


Uwagi należy zgłaszać na formularzu Ankiety (do pobrania w w/w miejscach).
Wypełniony i podpisany formularz można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, pokój 3 lub po zeskanowaniu przekazać drogą elektroniczną  na adres 

Uwagi, które wpłyną po dniu 14.06.2022 r  nie będą rozpatrywane.

 

PDFZarządzenie PGN.pdf (540,85KB)
ODTFORMULARZ ANKIETY PGN.odt (6,99KB)
PDFprojekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (3,57MB)

ODTProtokół z konsultacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.odt (7,05KB)