Gmina Krzepice jako jeden z Partnerów największego w Europie projektu LIFE ”Śląskie. Przywracamy błękit”

277570933_109015371779084_7111726003968825119_n.jpeg

LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” to program, który kompleksowo realizuje zadania i projekty związane z ochroną powietrza w województwie śląskim. Bierze w nim udział Województwo Śląskie jako Lider Projektu i 89 Partnerów – gmin, miast, powiatów, instytucji wspierających i merytorycznych.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza a co za tym idzie zmniejszenia niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Działaniem kluczowym z punktu widzenia partnerów samorządowych jest utworzenie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (Ekodoradcy). Od 1 kwietnia 2022 roku na terenie Gminy Krzepice działa ekodoradca, którego praca polega m.in. na doradztwie w doborze urządzeń grzewczych, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, działalności w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwie w zakresie dostępnych źródeł finansowania oraz działaniach informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekodoradcą.