Informacja Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach

 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Miejsko-Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach

 

Urząd Miejski w Krzepicach pokój przy

Bibliotece Miejskiej

udziela porad i informacji dla wszystkich mieszkańców Gminy Krzepice:

 w ramach Punktu przyjmuje:

poniedziałek 14:00-16:00- Psycholog 

                                            mgr Marta Paluchowska

( dzieci i młodzież w wieku szkolnym, dorośli )

    wtorek 15:00-17:00 -     Terapeuta uzależnień

                                       mgr Marta Paluchowska 

  wizyty ustalane są osobiście w godzinach pracy psychologa i terapeuty bądź telefonicznie pod numerem: 731-799-640

 Przewodnicząca MGKRPA w Krzepicach -mgr Aneta Desperak-Kęsik  przyjmuje w każdy wtorek od 15:00-17:00 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach II piętro pokój 38 lub jest dostępna pod numerem telefonu: 731-799-640