Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom"

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krzepicach wraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych zaprasza młodzież gminy Krzepice do udziału w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom ”.

Turniej na szczeblu gminnym odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022r. / piątek / o godz. 1000 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach przy ul. Skłodowskiej 21.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Chęć uczestnictwa w Turnieju należy zgłosić Dyrektorowi Szkoły do 15 kwietnia br.

Zakres tematyczny Turnieju:

Historia ochrony przeciwpożarowej
OSP i Związek OSP RP
Prewencja przeciwpożarowa
Ratownictwo medyczne
Organizacja szeroko pojętego ratownictwa

Zapraszamy do udziału i zapoznania się z regulaminem.

PDFRegulamin-OTWP_2022-1.pdf (572,22KB)
PDFoświadczenie uczestnika.pdf (536,32KB)

1920x810.jpeg