Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej pod Patronatem Burmistrza Krzepic i Rady Miejskiej

3 kwietnia w Parafii św. Jakuba Apostoła w Krzepicach została odprawiona Msza św. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Homilię wygłosił nasz rodak, ks. prof. Franciszek Dylus. 
Na cmentarzu, pod pomnikiem "Bohaterom Ziemi Krzepickiej", odbyła się druga część uroczystości z udziałem przedstawicieli samorządu gminy i powiatu, pocztów sztandarowych, delegacji szkół, ochotniczych straży pożarnych i organizacji pozarządowych na czele z Krzepickim Towarzystwem Regionalnym. O tych tragicznych dziejach naszej Ojczyzny opowiedział radny Rady Miejskiej w Krzepicach, pan Bogdan Napieraj.  
Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod Krzepickim Panteonem.