Kurs języka polskiego dla osób dorosłych z Ukrainy zamieszkujących Gminę Krzepice