NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

Od dnia 16 marca (środa) 2022r. pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój 23, II piętro) w trybie specjalnym będą nadawać numer PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę naszego kraju po 24 lutego 2022r.

Proces nadania numeru PESEL połączony będzie z obligatoryjnym pobraniem wizerunku osoby oraz jej odcisków palców. Konieczne zatem będzie:

  • wykonie fotografii biometrycznej
  • pobranie przez urzędnika odcisków palców.

W celu złożenia wniosku należy mieć przy sobie wszystkie dokumenty, które pozwolą ustalić tożsamość, nawet te nieaktualne (dokument podróży, Kartę Polaka, akt urodzenia itp). W razie braku dokumentów wnioskodawca złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Rejestracja obywateli Ukrainy jest niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji oraz możliwości legalnego pobytu przez 18 miesięcy.

Ponadto w procesie nadawania numeru PESEL będzie możliwość założenia Profilu Zaufanego dla osób, które wyrażą chęć jego posiadania oraz przekazania danych do Rejestru Danych Kontaktowych (polskiego numeru telefonu lub/i maila).

Biorąc pod uwagę konieczność bieżącej obsługi mieszkańców prosimy o telefoniczne umawianie wizyt w celu nadania numeru PESEL pod numerami telefonu 34 39 99 175, 34 39 99 176.

PDFUKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.pdf (687,59KB)

PDFKLAUZULA PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.pdf (82,18KB)

PDFKLAUZULA PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.pdf (109,01KB)