WAŻNE INFORMACJE !

dotyczące organizowanej pomocy uchodźcom w Gminie Krzepice

- kontakt z  Urzędem Miejskim w Krzepicach  w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy tel.  34 3999-179 w godzinach pracy urzędu,

tel. 792-223-349 do godz. 17:00 / koordynator gminny /;

- w  sprawach dotyczących uchodźców działa również całodobowy  telefon alarmowy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłobucku 784-926-197;

- oferty lokalowe dla uchodźców z Ukrainy można zgłaszać do bazy lokalowej Województwa Śląskiego na stronie www.slaskiedlaukrainy.pl

- nadal prowadzona jest zbiórka pomocy rzeczowej w punkcie przy OSP Krzepice, w godz. 8:00 do 13:00;

- ua.gov.pl – pod tym adresem obywatele Ukrainy mogą znaleźć kompleksowe informacje na temat wjazdu do Polski, punktów recepcyjnych oraz legalizacji pobytu. Informacje dostępne są w 4 językach (polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim) i są na bieżąco aktualizowane.

- infolinia dotycząca pomocy medycznej w języku polskim i ukraińskim 800 190 590,
w weekendy, święta i w godz. wieczornych 18.00–8.00 zadzwoń na  numer 800 137 200

Szczegóły dotyczące bezpłatnej opieki medycznej dla uchodźców z Ukrainy dostępne na stronie: https://www.nfz.gov.pl

- informacje na temat legalizacji pobytu można uzyskać na  infolinii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 32 606 32 32