OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZEPICE W REJONIE IULIC PRAGA I SOSNOWA W GMINIE KRZEPICE