INFORMACJA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił portal internetowy pn. Baza lokalowa dla Uchodźców z Ukrainy, znajdujący się pod adresem www.slaskiedlaukrainy.pl.

Portal jest miejscem kojarzenia osób fizycznych, które chcą i mogą udzielić schronienia, z osobami, które uciekają przed wojną na terenie Ukrainy. Jest to inicjatywa skierowana do osób prywatnych, które chcą pomóc bezinteresownie (bez rekompensaty), a zamieszczone tam oferty nie mają charakteru komercyjnego.

pl.fw.png

ua.fw.png