Informacja

W związku ze spotkaniem informacyjnym dotyczącym  pozyskania dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła dla gospodarstw domowych prowadzonych przez firmę Doeko Group Sp. z o.o,  w dniu 02.03.2022r. w miejscowościach Starokrzepice i Krzepice udostępniamy prezentację ze spotkania, ankietą informacyjną i umową z firmą Doeko Group Sp. z o.o . na przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE.

 

Prezentacja

Ankieta informacyjna

Umowa mieszkaniec - Doeko