Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zapisy na zajęcia w okresie ferii zimowych

Zapraszamy na stronę Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Krzepicach-310483322338812/

napis.png