Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2022 r.

Burmistrz Krzepic ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

Nabór trwać będzie od 01 lutego do 25 lutego 2022r.

 

         Regulamin udzielania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.166.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice, zmieniona uchwałą Nr 4.035.2019 z dn. 29.01.2019 r.

        

         Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. 11 lub na stronie internetowej  www.krzepice.pl.

Termin wykonania prac i złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa 15 września 2022 r.

 

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Do pobrania:

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf (86,93KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Krzepicach niezbędnych przy udzielaniu dotacji na usunięcie azbestu_2019.pdf (51,49KB)
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 2015.pdf (65,64KB)
PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest 2015.pdf (41,80KB)
PDFoswiadczenie_o_nieprowadzeniu_dzialalnosci gospodarczej.pdf (73,14KB)