Powiatowe Święto Plonów

Święto Plonów jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych polskich świąt. To najbarwniejszy staropolski obrzęd rolniczy, uroczystość wieńcząca mozolną i ciężką pracę rolników, której symbol stanowią wieniec dożynkowy i wypieczony bochen chleba.

korowod90.jpeg

Tegoroczne dożynki powiatu kłobuckiego odbyły się 08 września br. w Zajączkach Pierwszych. W organizację święta zaangażowało się Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Urząd Miejski w Krzepicach oraz  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych. Starościną dożynek była pani Ewa Kostrzewska, a starostą pan Tomasz Bukalski – osoby prowadzące duże gospodarstwa rolne. 

star78.jpeg

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu główną ulicą wsi w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zajączek Pierwszych. Rolnicy, samorządowcy, Koła Gospodyń Wiejskich, młodzież szkolna i strażacy przemaszerowali do kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu.Podczas dziękczynnej mszy św. poświęcono chleby, a wierni dziękowali za zebrane plony oraz prosili o urodzaj na rok przyszły.  

kgw883.jpeg

Plenerowa część dożynek odbyła się na szkolnym placu, który w tym dniu mienił się różnymi barwami dożynkowych dekoracji.  Kolorowe kwiaty, wieńce, jesienne kompozycje   i urokliwe postacie  ze słomy ozdobiły szkolny plac. Należy podkreślić, że również w bardzo oryginalny sposób udekorowane były prywatne posesje należące do sołectwa Zajączki.

chleb674.jpeg

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali przedstawiciele władz gminnych i powiatowych. Po przekazaniu chleba dożynkowego  przez starostów odbyła się tradycyjna, przeplatana przyśpiewkami część artystyczna. Na scenie zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich, dzieci szkolne, orkiestra dęta, lokalny zespół „Peron 95” oraz utalentowani soliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach. Gwiazdą wieczoru był Darek Nowicki z Grupą ABC. Na zakończenie zorganizowano dyskotekę pod gwiazdami, którą poprowadził DJ ARQ.

rolnicy773.jpeg

  Dożynki to czas dumy i radości wszystkich tych, którzy związani są  z pracą na roli. Wyrazy uznania należą się rolnikom, którzy  zaangażowaniem i poświęceniem oddają się swoim codziennym obowiązkom. Organizatorzy tegorocznych dożynek nie zapomnieli wyróżnić dla tych najbardziej zasłużonych. Nagrody i podziękowania za trud codziennej pracy na roli oraz za zaangażowanie w życie lokalnej społeczności otrzymali wyróżniający się rolnicy, sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz osoby działające na rzecz rozwoju terenów wiejskich. 

 

 Słoneczna pogoda, barwnie udekorowana wieś, mnogość atrakcji oraz wysoka frekwencja, świadczą o tym, że tegoroczne Dożynki Powiatowo Gminne będzie można zaliczyć do jednych z najbardziej udanych imprez plenerowych, które odbyły się tego lata.   

 Wyróżnieni rolnicy z terenu powiatu kłobuckiego:

- Ewa i Edward Nwakowie

- Iwona i Tomasz Jeziorscy

- Jan Mszysca

-Magdalena i Krzysztof Pilśniakowie

- Gabriela i Daniel Szopowie

- Marek Szczepaniak

- Janusz Kierat

- Iwona i Andrzej Skibińscy

- Anna i Waldemar Matyska

- Zbigniew Jagieła

- Małgorzata i Grzegorz Kamusiowie

- Wanda i Robert Przygoda

- Ewa i Bogdan Bala

- Ewelina i Łukasz Nicponiowie

- Marta i Jerzy Olejnikowie

- Alina i Jerzy Wiecha

Osoby odznaczone przez Izby Rolnicze

- Waldemar Martyska, Zbigniew Jagieła, Grzegorz Gworys