Nagroda dla Joanny Pilśniak

W dniu 22 stycznia 2015 r. odbyło się wręczenie nagrody dla Joanny Pilśniak.    
Pani Joanna Pilśniak otrzymuje  nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł. wraz z okolicznościowym dyplomem.

    Joanna Pilśniak reprezentując Gminę Krzepice na „XXIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca Majowa Nutka” w Częstochowie       w dniu 5 maja 2014 roku zajęła pierwsze miejsce zdobywając złotą półnutkę             w najstarszej grupie wiekowej (20-25 lat). Swoją przygodę ze śpiewaniem  rozpoczęła już w przedszkolu wtedy ujawniły się jej zdolności wokalne. Występowała na wszystkich spektaklach i uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez szkołę i GOK w Krzepicach. Należała swego czasu do grupy wokalnej „CANTICUM  CORDIUM” (prowadzonej przez dyr. Kamilę Jarząb) działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. Obecnie studiuje Edukację Wczesnoszkolną i Przedszkolną na Akademii Jana Długosza  w Częstochowie. Ponadto pobiera lekcje u prywatnego profesjonalnego nauczyciela emisji głosu gdzie rozwija poprawną technikę śpiewu. Drzemiący potencjał jaki posiada Joanna Pilśniak zauważyła także autorka i reżyserka wielu spektakli Pani Beata Górska-Cieślińska.  Od dwóch lat należy do Krzepickiej Sceny  Teatralnej SOTIE i bierze czynny udział w próbach oraz wystawianych przez sekcję spektaklach. Podczas spektakli odgrywa różne role, ale także śpiewa. Joanna Pilśniak miała swój recital w lipcu 2014 roku podczas III Krzepickich Dni Jakubowych.
Zgodnie z Uchwałą Nr 2.023.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania  nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – zajęcie I miejsca  na „XXIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca Majowa Nutka”  w Częstochowie