Aktualności

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska i Klimatu z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. poz. 1712), informujemy, że Urząd Miejski w Krzepicach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Wnioski można składać w pokoju nr 4. Wymagane jest dołączenie do wniosku deklaracji CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).