Kampania edukacyjna MOGĘ! #Zatrzymać SMOG


Co to jest smog.jpeg

 

 

Jak zanieczyszczenie wpływa na zdrowie.jpeg

 

 

Źródła zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 w woj. śląskim.jpeg

 

 

Jak możemy przyczynić się do poprawy jakości powietrza.jpeg