ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE

Krzepice, dnia 09 grudnia 2021 roku

 

Zapytanie ofertowe

 

Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Krzepice w 2022 roku.

  1. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
  1. transport odłowionych zwierząt z miejsca wskazanego przez Gminę do schroniska,
  2. umieszczenie zwierząt w schronisku dla zwierząt,
  3. zapewnienie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
  1. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
  2. Urządzenia i środki przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane oraz transportowane muszą odpowiadać wymogom stawianym przez ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku  w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz.753).
  3. W ofercie cenowej należy wskazać koszt netto i brutto pojedynczej interwencji oraz nazwę                  i adres schroniska do którego przekazywane są odłowione  zwierzęta.

           

            Ofertę proszę przesłać do dnia 27 grudnia 2021 roku na adres poczty elektronicznej e-mail: lub osobiście w sekretariacie Urzędu w godzinach jego pracy.

 

                                                                                                                                       Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                        Krystian Kotynia