LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" - Konsultacje społeczne dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru projektów