Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 Dofinansowano ze środków:

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie pn:,, Budowa dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice".

 

gmina_krzepice.jpeg