OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu