Jubileusz 30 - lecia budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach

Uroczystości były okazją do wspomnień, podziękowań i wyróżnień.
Burmistrz Krystian Kotynia i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach Mateusz Kluba wręczyli
wyróżnienia dla osób, które na przestrzeni trzydziestu lat, w szczególny sposób zapisały się na kartach kulturalnej historii Krzepic. Obecny na gali najstarszy syn Kazmierza Zembali – prof. Marian Zembala skierował do wszystkich osób organizujących życie kulturalne na terenie gminy Krzepice następujące słowa: „Wszystko co odbieramy innym, zostanie nam zabrane, a  wszystko co zostawiamy innym zostanie z nami na zawsze”. Trzykrotnie, dobitnie wymówił to zdanie uczulając zebranych, że w życiu liczy się to, co z serca i pasji dajemy innym.

OSOBY WYRÓŻNIONE – ZASŁUŻENI DLA KULTURY GMINY KRZEPICE

 Róża Widuch:

Animatorka kultury, nauczycielka muzyki, instruktorka nauki gdy na pianinie i skrzypcach. Przez wiele lat prowadziła zespół wokalny „Krzepiczanki”, którego próby odbywały się na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach. Wychowała wiele pokoleń młodych artystów, była jurorką w licznych przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Kobieta „z sercem na dłoni” i uśmiechem, który nigdy nie znika z jej twarzy.


Teresa Jackiewicz
Nauczycielka i wychowawczyni, partiotka, założycielka i wieloletnia pani prezes Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego, społeczniczka i organizatorka wielu wydarzeń integracyjnych, społecznych i kulturalnych dla mieszkańców gminy Krzepice. To z jej inicjatywy, w Krzepicach cyklicznie, w październiku  spotykały się Jadwigi i Teresy na dorocznych zlotach, odbywały się spotkania emerytów oraz Dni Kobiet, to również ona zainicjowała uroczystości upamiętniające losy Polaków zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie   –  reasumując:  „człowiek orkiestra”.
Pani Teresy niestety nie ma już z nami – odeszła w tym roku. Wyróżnienie odebrała  jej córka, Olga Cegielska.


Romuald Cieśla
Miłośnik dziejów naszej Małej Ojczyzny, regionalista, autor książki „Blask Dawnych Krzepic”, wykonawca Drzwi Krzepickich w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba, w życiu kieruje się zasadą, że „historię naszej ojczyzny trzeba poznawać poprzez historię lokalną”. Obecnie pracuje nad kolejną publikacją dotyczącą historii Żydów kłobuckich, częstochowskich, wieluńskich, ale przede wszystkim krzepickich.
Skarbnica wiedzy na temat lokalnej historii, którą skrupulatnie dokumentuje, spisuje i archiwizuje.

Podczas gali wręczono wyróżnienia dla byłych kierowników i dyrektorów Domu Kultury.
W gronie tym znaleźli się: nieżyjący już Henryk Owczarek oraz Maria Kmon, Zofia Kotasińska, Jolanta Wywijas i Magdalena Zalewska.