Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 2599/4, obr. Krzepice