Ostatnie dni naboru na zajęcia stałe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach