Wspólnie upamiętnijmy tragiczną rocznicę wybuchu II wojny światowej

82. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.jpeg