PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Szanowni  Państwo,

Przypominamy  o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.

Gminy, komunikat o występowaniu takiej przerwy dostały już w grudniu 2020r. między innymi za pośrednictwem MKiŚ, dodatkowo komunikat dla gmin jest od tamtej pory opublikowany i dostępny na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/.

Informujemy, że komunikat dla osób fizycznych, które będą chciały ubiegać się o dotację w PP CP  jest umieszczony na stronie NFOŚiGW http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1837,czyste-powietrze-od-1-sierpnia-przerwa-w-wydawaniu-przez-gminy-zaswiadczen-o-dochodach-z-gospodarstwa-rolnego.html , będzie również umieszczony na stronach WFOŚiGW.