XXVIII Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH" 2022 im. Kazimierza Zembali w Krzepicach