Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 29 czerwca 2021 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały z dn. 25.06.2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen  za te usługi.

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 29.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

 

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

 

 

                                                                                                                                   Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                   Krystian Kotynia

 

Krzepice, dn. 28.06.2021 r.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie Burmistrza Krzepic.pdf (119,87KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie dodatkowych usług.pdf (216,61KB)
PDFProtokół z konsultacji projektu uchwały.pdf (92,19KB)