Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie oraz Filharmonią Częstochowską zapraszają dzieci do udziału w warsztatach umuzykalniających

plakat-1.jpeg