INFORMACJA

W dniu 20 maja 2021 roku, w ramach ćwiczeń krajowych RENEGADE/SAREX-21, zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych na terenie gminy Krzepice. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej, w przypadku zaistnienia zagrożenia zostanie nadany sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany, trwający trzy minuty (oznaczający ogłoszenie alarmu) oraz dźwięk ciągły, trwający trzy minuty (oznaczający odwołanie alarmu).