Informacja o pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzepice w okresie wakacyjnym 2022 r.(rok szk. 2021/2022)

  1. Informuję, że  w lipcu 2022 r. dyżur pełnią wszystkie placówki przedszkolne na terenie  Gminy Krzepice za wyjątkiem Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach
  2. W sierpniu 2022 r.  przedszkolem dyżurnym będzie Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Krzepicach.
  3. Zapisy dzieci na sierpień i lipiec będą realizowane w macierzystym przedszkolu - zgodnie z pismem Burmistrza z 9 maja 2022 r. skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkola.

 

Krystian Kotynia

Burmistrz Krzepic