"Kulturalne progi czekają z utęsknieniem" - akcja z nagrodami. Do udziału zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach

W treści maila należy zamieścić  następujące zgody: 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach oraz na kanale YouTube GOK w Krzepicach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z zasadami akcji ,, Kulturalne progi czekają z utęsknieniem’’, której organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania dotyczącego akcji:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3869763786410730&id=310483322338812