Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach ogłosił trzecią edycję konkursu polegającego na napisaniu HAIKU