KOSZT PRZEKAZANIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA DO SCHRONISKA

Na Sesji Rady Miejskiej w Krzepicach, która odbyła się w dniu 23 marca 2021 roku, został uchwalony Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok.

Koszt przekazania 1 szt. bezdomnego zwierzęcia do schroniska przez Gminę Krzepice w roku 2021 wynosi 2091 zł brutto.

Natomiast ryczałt za gotowość schroniska do przyjęcia bezdomnego zwierzęcia ( płatny w miesiącu, kiedy żadne zwierzę nie jest oddane przez Gminę do placówki) wynosi 615 złotych brutto.

Powyższe koszty wydatkowane są z budżetu Gminy.