Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach odwiedził prof. Marian Zembala