Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie na zimowe haiku

Przesyłając haiku na adres: gok.krzepice@op.pl , w treści maila należy zawrzeć następujące zgody:


1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z zasadami konkursu "Zimowe haiku", którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego haiku/ haiku mojego niepełnoletniego dziecka na stronie Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, na stronie Krzepice.pl oraz na udostępnianie haiku redakcjom lokalnych gazet.

PDFplakat - Kopia — kopia.pdf (1,30MB)

plakat - Kopia — kopia-1.jpeg