Ogłoszenie o otwartym naborze Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020.

Początkowym etapem jest wyłonienie Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) na terenie gminy Krzepice.

W załączeniu ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL (wersja PDF) wraz z wnioskiem weryfikacyjnym dla organizacji chcących realizować POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2020 (wersje PDF).

WE WNIOSKU WERYFIKACYJNYM  NALEŻY WSZYSTKO DOKŁADNIE OPISAĆ KAŻDY PUNKT.

Ogłoszenie obowiązuje do dnia 9 GRUDNIA br. (środa). Na wnioski organizacji czekamy do dnia 10 GRUDNIA br. (czwartek).

Organizacje chcące uczestniczyć w programie przesyłają do Banku Żywności w Częstochowie skany wniosków wraz ze statutem organizacji, a następnie dostarczają je osobiście lub pocztą na adres biura:

Bank Żywności w Częstochowie

ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309

42-217 Częstochowa

Decyzja o udziale organizacji w programie zostanie podjęta na podstawie oceny wniosku.

WAŻNE!!!!!!!

W przypadku braku organizacji lub zgłoszeniu się podmiotów niespełniających kryteriów, możliwe będzie rekomendowanie Ośrodka Pomocy Społecznej jako realizatora programu na danym terenie gminie.

Rekomendacji w formie pisemnej dokonuje prezydent/burmistrz/wójt.

Jednocześnie należy pamiętać, że wraz z pisemną rekomendacją od prezydenta/burmistrza/wójta powinno być wystawione pisemne upoważnienie dla kierownika/dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pozwalające podpisywać wszelkie dokumenty związane z Podprogramem 2020 (wnioski, umowy, upoważnienia, itp.).

Należy pamiętać o zachowaniu chronologii w datach wystawianych dokumentów, czyli

OGŁOSZENIE -następnie - REKOMENDACJA i UPOWAŻNIENIE -następnie - WNIOSEK OPL (składany przez OPS w przypadku braku organizacji na terenie gminy).

Termin rekomendowania OPS jako OPL należy zrobić po 11 grudnia br.

W przypadku rezygnacji gminy z udziału w Podprogramie 2020 lub realizacji programu z innym partnerem regionalnym, prosimy o przesłanie informacji drogą mailową - czestochowskibz@op.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu:

34 325 50 36, 513 030 793 lub 507 162 616

Załączniki:

PDFOgloszenie.pdf (156,85KB)
PDFWniosek weryfikacyjny (223,18KB)
PDFWytyczne.pdf (50,40KB)
PDFWytyczne_2020 (1).pdf (144,54KB)
PDFWytyczne_Podprogram_2020.pdf (1,54MB)