Powiadomienie z dnia 02.12.2020 r. dla powiatu kłobuckiego o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu