Głos mają maluchy! - GOK zaprasza najmłodszych do udziału w akcji z nagrodami

W akcji będą mogły wziąć udział te dzieci, których rodzice wysyłając nagranie, w treści maila zamieszczą następując zgody:

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach oraz na kanale YouTube GOK w Krzepicach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) biorącego udział w akcji pn. "Głos mają maluchy!". Dane będą wykorzystane do realizacji celu zgodnego z zasadami akcji organizowanej przez GOK w Krzepicach.

 

Informacje na temat konkursu znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watchv=Yu_K5OBLsMU&feature=share&fbclid=IwAR1Bbf8KWlhFWj7oQ6yNttQRkXziWS2VEB5BZvYOn7VYMZCGD2nr9ROzJT8

Bez nazwy.png