Jubileusz 30 - lecia budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach - zaproszenie na spacer po ścieżkach naszej gminnej kultury