Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym z nagrodami

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym. 
Jest on skierowany do dzieci w wieku od 4 do 11 lat.
Temat konkursu: "Jesienny krajobraz".
Zdjęcie pracy plastycznej należy przesłać drogą mailową na adres: gok.krzepice@op.pl .
Zgłoszenia do 8 listopada.

W treści maila należy zawrzeć następujące zgody:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z zasadami konkursu „Jesienny krajobraz”, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘCIA PRACY KONKURSOWEJ
Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęcia pracy mojego dziecka na stronie Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, na stronie Krzepice.pl oraz na udostępnianie zdjęcia redakcjom lokalnych gazet.

FILMIK DOTYCZĄCY KONKURSU:

https://www.youtube.com/watch?v=-8Xx8cJdKh0&feature=share&fbclid=IwAR0RS11j-ttteMIY10z4Y2N33FGyJMacB7ZQ9YbW6VdgNnbAWyPiH68LR6I