"Jesienne HAIKU" - do udziału w konkursie zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zaprasza dorosłych, młodzież oraz dzieci do udziału w konkursie na jesienne haiku.
Dom Kultury przygotował atrakcyjne nagrody. 

Przesyłając haiku na adres: gok.krzepice@op.pl , w treści maila należy zawrzeć następujące zgody:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z zasadami konkursu „Jesienne haiku”, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ KONKURSOWEGO HAIKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego haiku/ haiku mojego dziecka na stronie Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, na stronie Krzepice.pl oraz na udostępnianie haiku redakcjom lokalnych gazet.

Powodzenia!

plakat - Kopia-1.jpeg