Bajkoczytanie online trwa! Do udziału zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach