ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE online ZE SKARBAMI HISTORII REGIONU. 16 i 17 października

plakat A4 — 09.10 Grzesiek do Druku.-page-001 (1) (1).jpeg

Z uwagi na panującą sytuację i związane z nią ograniczenia, formuła wydarzenia zmienia się na zdalną. Zapraszamy zatem do udziału ONLINE za pośrednictwem profilu
www.facebook.ck/dworwlipiu/ zarówno dzisiaj, jak i jutro:
16.10. 2020 r. o godz. 14.00,
17.10.2020 r. o godz. 18.00

(widok ogólny spotkania) lub link z możliwością udostępnienia prezentacji bezpośrednio u odbiorcy na urządzeniu multimedialnym
https://joim.skype.com/cQe7F1Lnd9EO (dedykowane dla szkół biorących udział w dzisiejszym spotkaniu /16.10.2020 r./ o godz. 9:50).

Zachęcamy!

 

GOŚĆMI SPOTKANIA BĘDĄ BADACZE I ODKRYWCY REGIONU:

Andrzej Kobus – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki, nauczyciel, regionalista. Związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się historią powszechną XX wieku i regionalistyką. Autor kilku monografii naukowych. Aktualnie kończy pracę nad habilitacją poświęconą subkulturom młodzieżowym w krajach bloku wschodniego w latach 80. XX wieku. Współzałożyciel Koła Sympatyków Krzepic „Bieszcza”.

Marcin Świerczyński – historyk, archiwista, regionalista, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, stażysta Instytutu Pamięci Narodowej. Na co dzień zarządza funduszami UE jako kierownik biura w Lokalnej Grupie Działania Zielony Wierzchołek Śląska, inicjator i współorganizator projektu „Zaczęło się w Krzepicach” dot. 70 rocznicy wydarzeń września ’39 r. na ziemi krzepickiej. Uczestnik badań archeologicznych w Krzepicach i Dankowie, współautor wydawnictw Fakty i Mity z historii Dankowa oraz Osiem Wieków Dankowa nad Liswartą.

Łukasz Hałka – z wykształcenia geograf, górnik, pszczelarz. Z zamiłowania zajmuje się również historią i przyrodą swojej małej ojczyzny – Lipia i jego najbliższej okolicy. Zbieracz historii mówionej oraz kolekcjoner pamiątek związanych z Gminą Lipie. Od wczesnego dzieciństwa kolekcjonuje skamieniałości i minerały z terenu Wyżyny Wieluńskiej. Posiada zbiór kilkudziesięciu tysięcy okazów. Tematyką dworu zajął się z kilku powodów. Przez pierwsze lata swojego życia mieszkał w pobliżu dworu nad stawami, często wysłuchując opowieści starszych ludzi o tym „jak to kiedyś było”. Po drugie, jego prababcia pracowała w dworze, a po trzecie chciał ocalić od zapomnienia historię tego wyjątkowego miejsca.

Radosław Herman – archeolog, specjalista w archeologii historycznej, bronioznawstwie i badaniach archeologiczno – architektonicznych. Prezes Stowarzyszenia Alchemia Czasu. Przez kilka lat pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, obecnie pracowni badawczo-projektowej ARCH-TECH. Badacz zabytków architektonicznych (głównie zamków) oraz miast. Wprowadzał nowoczesne metody geofizyczne oraz nowe metody badawcze, prowadził badania archeologiczne miasta przemysłowego. Od 2006 r. popularyzuje naukę i współpracuje z organizacjami zrzeszającymi amatorskich miłośników eksploracji i historii, organizuje wydarzenia i imprezy popularyzujące naukę, m.in. badania naukowe z udziałem wolontariuszy ( w tym osób niepełnosprawnych), wystawy, lekcje archeologii w szkołach, pikniki archeologiczne itp.
Autor książek popularnonaukowych. Finalista konkursu Popularyzator Nauki 2016 organizowanego przez PAP Nauka w Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konsultant naukowy w programie „Misja Skarb” emitowanym na kanale Fokus TV. Organizator 1. Przygodowo-Historycznego Festiwalu Misji Skarb, który 29 i 30 sierpnia odbył się w Uniejowie.