PLAN POLOWAŃ - KOŁO ŁOWIECKIE "RYŚ"

Krzepice, dn. 14 października 2020 r.

GKR.6151.0003.2020

 

                                                          

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy prawo łowieckie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) podaje się do publicznej  wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie Gminy Krzepice w obszarze zasięgu działania w roku gospodarczym 2020/2021 przez Koło Łowieckie RYŚ w Kłobucku. Harmonogram stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

            Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez oddanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

                                                                                                                                                  Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                   Krystian Kotynia

 

PDFPlan polowań Koło Łowieckie RYŚ.pdf (155,73KB)