INFORMACJA DOTYCZĄCA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Dyrektor Centralnego Biura Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.
 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 34/3999-165 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz 537-302-428 w dni robocze do godz. 20.00, przez cały czas trwania PSR2020.

Informuję również, że przez cały okres trwania Powszechnego  Spisu Rolnego 2020 można korzystać z samospisu poprzez aplikację internetową na stronie www.spisrolny.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc na infolinię 22/279-99-99.