W DNIU DZISIEJSZYM ROZPOCZĄŁ SIE POWSZECHNY SPIS ROLNY.

W dniu dzisiejszym 01 września 2020 roku rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 roku.

Spis rolny jest obowiązkowy.

Od dziś użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli spisać się poprzez:

  • samospis na stronie internetowej GUS ( stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl)
  • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279-99-99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie - telefonicznie lub bezpośrednio.

W celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji spisu, Gminne Biuro Spisowe w Krzepicach, uruchomiło dyżury obejmujące godziny pracy Urzędu Miejskiego w Krzepicach, a także dyżury telefoniczne w godzinach popołudniowych do godz. 20.00 ( w dni robocze ) pod numerem telefonu: 537-302- 428.

Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy z powodu braków sprzętowych nie mają możliwości samospisu, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju Nr 11 zostało uruchomione stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. W przypadku chęci skorzystania ze stanowiska w w/w celu proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 537-302- 428 w celu ustalenia terminu.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                         GKS  w Krzepicach