UWAGA !!! - Powiat Kłobucki w żółtej strefie

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych na COVID-19 w powiecie kłobuckim z dniem 28 sierpnia 2020r. obowiązują obostrzenia wskazane przez Ministerstwo Zdrowia dla obszarów zaliczonych do "strefy żółtej". Do tej samej strefy zostało także zaliczonych 9 innych powiatów oraz miasto Kraków, w których wskaźnik zachorowań na COVID-19 przekroczył liczbę 6 osób na 10 tys. mieszkańców. Do Strefy czerwonej, zaliczono z kolei, 6 powiatów oraz miasto Nowy Sącz.
Wszystkie obszary zaliczone przez Ministerstwo Zdrowia, do stref żółtej, czerwonej oraz niebieskiej (zagrożonej obostrzeniami)  obrazuje załączona mapa Polski.

koronawirus_20200827.jpeg

W żółtej strefie wprowadzono szereg obostrzeń, które mają na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Na imprezach sportowych, kulturalnych i w kinach wejdzie tyle osób, ile wynosi 25 proc. miejsc na widowni. Jeśli impreza kulturalna odbywać się będzie na świeżym powietrzu, uczestniczyć w niej będzie mogło maksymalnie 100 osób.

Obostrzenia wprowadzono również w gastronomii. W restauracjach będzie obowiązywał limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe. Tak samo będzie w siłowniach. Wprowadzono także ograniczenia w liczbie gości na uroczystościach rodzinnych, weselach czy pogrzebach. W żółtych powiatach wejdzie na nie do 100 osób (nie wliczając obsługi).

Apelujemy w związku z tym o przestrzeganie zaleceń oraz zachowanie dystansu społecznego.

 

Pełny zakres  obostrzeń jest pod następującym adresem internetowym:

 
Obostrzenia-w-strefach-1024x747.jpeg